07/11 - 05/12 - 17u - Workshopreeks | Drones; de toekomst van Vlaanderen. Van idee tot concreet project

Locatie: Lint en Heverlee

Aanvangsuur: 17:00

EUKA start in november met een uniek programma rond drone-innovatie.

We willen namelijk piloten en kmo’s samen rond de tafel brengen om de nieuwe ideeën van morgen vorm te geven. Zo geven we de kans aan kleine ondernemingen om grote ideeën een realiteit te maken. Concreet gaan we in drie sessie van een idee naar een concreet businessplan met financieringsbronnen erop en eraan. Een vier à vijftal ideeën zullen uitgewerkt worden.

We zijn op zoek naar bedrijven die willen pionieren met drones!

Speel je al langer met het idee om iets met drones te doen in je bedrijf? Is het idee al concreet, maar het ontbreekt je aan tijd en middelen om het te implementeren? Of kijk eens tussen de ideeën op onze site. Staat er iets tussen wat voor jouw activiteiten het verschil zou kunnen maken? Laat het ons weten en schrijf je in voor de ikinnoveer-sessies van EUKA en het Innovatiecentrum.

Belangrijk is dat je weet dat je je engageert voor de drie workshops. Wellicht zal er na afloop een concrete business case voorliggen waar je meteen kan instappen, dus wees je daarvan ook bewust: dit is meer dan een vrijblijvende reeks workshops.

Bij inschrijving contacteren we iedereen met de vraag waarop je wil inzetten, op welke manier en wat je eruit hoopt te halen. Voor bedrijven zien we in deze sessies vooral de rol van probleemeigenaar weggelegd: welk idee lost een concreet probleem op in jouw bedrijfsproces? Let op: ideeën die behandeld worden tijdens deze workshop zijn niemands 'eigendom:, ook al heb je het idee zelf aangebracht. Pas als een idee écht gelanceerd wordt via een project of startup, zijn de betrokken partners eigenaar van de business case.

Als bedrijf krijg je zo de kans om een doorbraak te maken met drones, een concurrentieel voordeel te halen en een lang uitgesteld innovatietraject vorm te doen krijgen.

Hoe gaan we te werk?

 1. Je schrijft je in via onderstaand formulier en geeft duidelijk aan met welk idee je wil werken. Geen inspiratie? Bekijk dan zeker onze suggesties.
 2. Wij contacteren je om te bekijken op welke manier je in dit traject wil betrokken worden en achter welk idee je je wil scharen. Dit om zo goed mogelijk op maat te kunnen werken.
 3. Tijdens de workshops geven we een grondige inleiding en maken we de 'spelregels' duidelijk zodat iedereen met dezelfde verwachtingen aan het traject kan beginnen.
 4. Na afloop van de sessies is duidelijk wie aan welke concrete projecten kan deelnemen en worden er afspraken gemaakt in specifieke overeenkomsten. Dit maakt geen deel meer uit van de workshop-reeks, maar valt wel onder de reguliere begeleiding van EUKA.

07-11-2017 | Sessie 1 | Wie, wat, waar en hoe? 

Een groot aantal ideeën voor de Vlaamse drone-industrie bestaan al. Welke zijn dit? Wie staat er mee aan de wieg of is probleemeigenaar? Welke elementen ontbreken nog om van deze ideeën, reële businesses te maken? Tijdens deze sessie verkennen we meerdere concrete ideeën en exploreren samen de mogelijkheden en de limieten. We eindigen de sessie met een concrete projectfiche per idee. 

21-11-2017 | Sessie 2 | Business Model Canvas

Een aantal mooie concepten liggen nu op tafel. We nodigen nu - waar nodig - technici, onderzoekers, zaakvoerders of federaties uit om deze concepten verder uit te diepen en te versterken.
De projectfiches worden omgezet in Business Model Canvassen, zodat de haalbaarheid ervan voor een stuk kan getoetst worden.

05-12-2017 | Sessie 3 | Concreet starten van project

De volgende stap? Wel, die hangt af van de noden van de individuele projecten. Samen met EUKA en het Innovatiecentrum nodigen we de gepaste sprekers uit, die ervoor kunnen zorgen dat de business model canvassen kunnen uitgroeien tot nieuwe (samenwerkings)projecten, joint ventures en/of start-ups, spin-offs, noem maar op…

Deelnemen?

Inschrijven kan via de website van EUKA: http://euka.org/ikinnoveer-sessies-voor-bedrijven/.

Voor meer informatie contacteer Eveline Borgermans (Innovatiecentrum) of Kevin Logist (EUKA).

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube