IE misvattingen | Als het te mooi is om waar te zijn... |

IE-bescherming ontstaat 'automatisch'

NEE, met uitzondering van de bescherming voor een gebruikte handelsnaam, de bescherming via auteursrechten en het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel, kan men slechts via registratie een beroep doen op IE bescherming!

IE-bescherming is 'absoluut'

NEE, de omvang van IE bescherming na registratie is essentieel beperkt, zowel in tijd, ruimte als met betrekking tot het voorwerp waarop het betrekking heeft!

 • beperking in tijd: IE bescherming is doorgaans wettelijke begrensd tot een maximale duurtijd (behalve bij merkbescherming)
 • beperking in ruimte: IE bescherming is doorgaans beperkt tot die landen waar de IE werd ingeschreven
 • beperking m.b.t. het voorwerp waarop het betrekking heeft: IE bescherming is doorgaans beperkt tot welbepaalde producten of diensten (ingeval van een merk), tot de uitgeschreven claims (ingeval van octrooien), …

IE-wetgeving is 'universeel'

NEE, ook al werden in een internationale context reeds vele inspanningen tot uniformiteit geleverd, toch blijft IE regelgeving essentieel een materie met nationale eigenheden, nationale bevoegde instanties, apart verschuldigde nationale registratietaksen, …

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube