IE registers | Leer van anderen en vermijd conflicten |

Wanneer je een bepaald teken, uiterlijk of uitvinding wenst te beschermen, is het steeds aangewezen om de beschikbare IE registers te controleren. Via een verkennende zoekopdracht kan je eerdere rechten van derden ontdekken en jezelf behoeden voor mogelijke conflicten. Best onderzoek je deze databanken al bij het uitdenken van het creatieve of innovatieve concept. Zo vermijd je niet enkel nare verrassingen achteraf, maar kan je ook onnodige ontwikkelingskosten vermijden van zaken die al eerder door anderen bedacht waren.  

Het controleren van deze databanken kan uitbesteed worden aan merken-, modellen- of octrooigemachtigden (zie private dienstverleners). Een onderzoek in de octrooidatabanken kan ook uitgevoerd worden door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom of de octrooicellen (zie publieke dienstverleners). Verder organiseert het Innovatiecentrum op regelmatige basis een opleiding waarin je zelf leert zoeken in de gratis octrooidatabank Espacenet (raadpleeg hiervoor onze agenda).

Volgende databanken zijn publiek toegankelijk:

Merken

Tekeningen en modellen

Octrooien

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube