IE valkuilen | Laat u niet vangen! |

Enkele valkuilen:

 • Ervan uit gaan dat IE enkel grote ondernemingen aanbelangt (en dat IE interessant noch betaalbaar is voor kmo’s).
 • Geen IE strategie vooropstellen, 'brandjes blussen waar nodig'.
 • Overhaast registreren, zonder rekening te houden met de wettelijke beperkingen/eerdere rechten van derden.
 • Geen rekening houden met de eerdere IE rechten van derden in uw bedrijfsvoering (en daardoor onbewust een inbreuk maken op de rechten van derden).
 • Geen moeite doen om IE afspraken met werknemers en derden met wie men samenwerkt, op papier te zetten.
 • De toepasselijke strikte termijnen inzake IE bescherming uit het oog verliezen (internationale uitbreiding, verlenging e.d.m.).
 • In een internationale context geen gebruik maken van de internationale beschermingsmechanismes.
 • Er blindelings op vertrouwen dat je gesprekspartner je vinding waarvoor nog geen octrooiaanvraag werd aangevraagd, vertrouwelijk zal behandelen zonder dat er een vertrouwelijkheidsovereenkomst werd ondertekend.
 • Geen extern gespecialiseerd advies inwinnen omdat 'je het te druk hebt' of omdat 'het te duur zou zijn'.
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube