Call open voor innovatief zorgondernemerschap

Elke maand februari is voor zorgondernemers de kans om de eigen innovatieve ideeën te delen met Voka Health Community. Ook dit jaar openen we de zoektocht naar uw vernieuwende ideeën en sterke business cases die een daadwerkelijke impact kunnen hebben op de gezondheidszorg in België. 

Bij veel actoren in de gezondheidszorg leven namelijk concrete ideeën rond vernieuwing en verandering die de weg naar buiten vaak niet vinden. Deze bestaande innovatieve ideeën willen we met deze call capteren. Want we geloven dat samenwerking tussen spelers in de ganse waardeketen van de zorg noodzakelijk is. 

Dit jaar stellen wij CASMA of Community Assisted Self-Management centraal. Deze nieuwe manier van preventie vertrekt vanuit een individu dat bewuster omgaat met gezondheid door self-management, en dat ondersteund wordt door een flexibel netwerk, binnen een omgeving en systeem die gezondheid stimuleren en belonen. Wat CASMA allemaal kan omvatten, leggen we uit in het recent gepubliceerde whitepaper.

Een selectie van de ingediende voorstellen zal opgepikt worden en krijgt de kans om in het begeleidingstraject van de Health Community te stappen. Dit traject houdt ondermeer in:

 • samen met de indiener idee uitbouwen in een business team tot innovatieve business case,
 • geëngageerde partners samenbrengen,
 • testmogelijkheden versnellen,
 • onderlinge afspraken begeleiden,
 • ondersteuning bieden naar de ruime implementatie van idee.

Is uw organisatie actief in de gezondheids- of zorgsector? Heeft u een innoverend idee, dat inspeelt op noden binnen de sector en zoekt u nog de juiste partners? Heeft u een onderzoek dat vermarkting nodig heeft of heeft u reeds een product of een dienst, maar validatie nodig door samenwerking? Staat open innovatie en multidisciplinaire aanpak in de opzet van uw idee voorop? Dan wil Voka Health Community uw zorgondernemerschap ondersteunen!

Interesse? Dien dan vanaf 1 februari uw idee in via de ideefiche en grijp deze kans om samen met andere organisaties uw innovatief idee te realiseren binnen ons netwerk van actoren, die een krachtige meerwaarde kunnen betekenen voor uw zorgondernemerschap. Deze call staat open tot en met 29 februari.

Meer informatie over de voorwaarden en vragen vindt u hier of contacteer ria.binst@voka.be.

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube