KULAK zoekt farmaceutische partner.

De KULAK is op zoek naar een industriële partner, om samen met de KULAK in een IWT innovatiemandaat te stappen.

Het project is gebaseerd op het gebruik van watervlo Daphnia magna voor het testen van toxines afkomstig uit het gif van invertebraten (zoals zee-anemonen, spinnen, scorpioenen). We werken daarvoor samen met de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Jan Tytgat (KULeuven), die ons de toxines kan aanleveren. Uit één van hun publicaties bleek dat een toxine afkomstig van zee-anemonen een sterke invloed (negatief effect) had op de functie van spanningsafhankelijke Na-kanalen, en dat dit effect sterker was op Na-kanalen van insecten dan op humane/zoogdier Na-kanalen. Dit is op het eerste zicht verrassend, want zee-anemonen komen nooit met insecten in contact. Nu, aangezien insecten genetisch heel sterke gelijkenissen vertonen met crustaceeën (waartoe ook watervlooien behoren), zal het toxine waarschijnlijk geproduceerd worden als bescherming tegen deze laatste.

Gezien deze toxines een universele werking hebben en zowel werken op insecten, als op zoogdier en humane Na-kanalen, menen we dat het een relevante piste is om hun werking verder uit te dokteren voor een farmaceutische toepassing als geneesmiddel (pijnstiller). Daarbij zou Daphnia magna naar voor kunnen worden geschoven als modelsysteem voor het testen van (invertebraat-gebaseerde) toxines om meer kennis te verwerven omtrent hun werkingsmechanisme en de targets waar ze op inwerken. Daphnia is daarbij een makkelijker model dan bijvoorbeeld vertebraten omwille van hun snelle aseksuele reproductie in eenvoudige kweekomstandigheden en testen kunnen gebeuren zonder de vereiste van ethische goedkeuring. Ook kan bij langdurige blootstelling (door snelle adaptatie) getest worden hoe lang het duurt vooraleer resistentie optreedt en welke mechanismen Daphnia hiervoor gebruikt. Het voordeel met het werken van Daphnia tov. bv. andere invertebraten, zoals Drosophila is dat er tevens een inschatting gemaakt kan worden van wat de effecten op het milieu zijn als deze toxicanten in de omgeving terecht komen. Daphnia is immers een modelsysteem voor ecotoxiciteitstesten, als gevoelig (meestal niet-doelwit organisme), temeer omdat het een zeer cruciale rol speelt in ecosystemen. Bovendien vertoont het een heel sterke adaptatie, dus naast het testen van hoe het mechanisme een effect sorteert in de mens, kan er ook nagegaan worden of Daphnia beïnvloed wordt met betrekking tot omgevingsgerelateerde kenmerken en of er evolutionaire responsen mbt. resistentie merkbaar zijn. Het Daphnia model zou voor ontwikkelaars van potentiële geneesmiddelen en pesticiden een mogelijkheid bieden op het testen van de nieuwe stoffen op hun werkingsmechanisme, maar ook op hun effect in niet-doelwitpopulaties en de ontwikkeling van resistentie.

Graag zouden we een innovatiemandaat van het type fase1-fase2 aanvragen, wat zou betekenen dat het IWT volledige financiële steun geeft in de eerste fase (onderzoek dat nog plaatsvindt in de universiteit, max. 1 jaar) en gedeeltelijke steun in een tweede fase (vindt plaats in het bedrijf of in nauwe samenwerking met het bedrijf). Dit betekent dat er in de 2de fase financiële steun wordt gevraagd van het bedrijf (mag ook opgesplitst worden over meerdere bedrijven).

Meer informatie opvragen via eline.beert@med.kuleuven.be

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube