Oproep nieuwe masterproefvoorstellen elektromechanica-elektrotechniek-automatisering

Om hun masterdiploma elektromechanica of elektrotechniek te behalen dienen de toekomstige masterstudenten volgend academiejaar een masterproef (eindwerk) te realiseren. Voor hen is het een unieke kans om praktische ervaring op te doen, hun opgedane kennis toe te passen en te proeven van het bedrijfsleven.

Een masterproef is zowel voor de school, de student als het bedrijf een belangrijke manier om kleinere projecten te realiseren.

Graag hadden we bij u gepolst naar concrete masterproefvoorstellen in de richting elektromechanica, elektrotechniek en/of automatisering. Indien u een project heeft dan zouden we hiervan graag een omschrijving ontvangen samen met de nodige contactgegevens. Hiervoor kunt u het invulformulier  gebruiken.

De ontvangen voorstellen worden vanaf begin maart overgemaakt aan de studenten. Zij dienen de keuze van hun masterproef vast te leggen ten laatste op 31 mei 2015.

Wij kijken alvast uit naar interessante voorstellen en een aangename samenwerking!

Gelileve ons het invulformulier te bezorgen via sabrina.velle@innovatiecentrum.be.

Voor praktische vragen:
Isabel Sweertvaegher
Verantwoordelijke masterproeven
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
tel: 056 / 24 12 29

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube