Steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen


Het voorbije jaar deed de Stichting Innovatie & Arbeid, het onderzoekscentrum van en voor de sociale partners in de SERV, onderzoek naar het steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen. De resultaten vindt u in de publicatie 'Steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen'.

De kernvraag van het onderzoek is welke overheidsinstrumenten er zijn om open innovatie tussen bedrijven in Vlaanderen te stimuleren. De focus ligt niet op wet- of regelgeving en overheidsprogramma’s, maar op concrete economische of financiële ondersteuning. In de publicatie vindt u vijf casestudies van open innovatie tussen bedrijven in Vlaanderen. In de slothoofdstukken lijsten we de drempels en hefbomen in de samenwerking op en leggen we de suggesties voor die onze gesprekspartners deden aan de overheid voor een betere ondersteuning van bedrijven.

Deze studie bouwt verder op andere studies van de stichting over open innovatie:

Voor verdere vragen kunt u steeds contact opnemen met gverdonck@serv.be. Wilt u graag op de hoogte blijven van andere onderzoeken van de Stichting Innovatie & Arbeid dan kan u zich abonneren op onze e-nieuwsbrief Focus op innovatie & arbeid.

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube