Strategische transformatiesteun: ook voor jouw bedrijf?

Recent ontwikkelde het Agentschap Ondernemen (AO) een subsidiemaatregel ter ondersteuning van investeringen en opleidingen in bedrijven. De maatregel focust op KMO’s of minimaal 3 samenwerkende ondernemingen die een belangrijke transformatie doormaken.

Dit transformatieproces betreft de implementatie van de bedrijfsstrategie rond innovatie, internationalisatie en duurzaamheid.

Elke onderneming in Vlaanderen kan in aanmerking komen voor opleidingssteun. Investeringssteun is daarentegen enkel mogelijk voor  KMO’s (minder dan 250 VTE, omzet minder dan 50 Mio Eur of balanstotaal minder dan 43 Mio Eur) en voor grote ondernemingen gelegen in de regionale steunzones. Daarnaast dient de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming hoger te liggen dan het laagste kwartiel uit de sector. Het overgrote deel van de bedrijfssectoren komen in aanmerking voor de maatregel. (geen vzw’s)

Afhankelijk van de grootte van de bedrijfsentiteit ligt de instapdrempel voor de geplande investeringen over de volgende drie jaar op respectievelijk 1, 2 of 3 Mio Eur. Om steun te kunnen krijgen (8 à 10% van de investering) is een aan de investering gekoppeld opleidingsprogramma nodig. Een tussenkomst van 20-25% in het opleidingsluik is mogelijk, indien de drempel van 100, 200 of 300.000 Eur over drie jaar wordt overschreden.

Het transformatieproject moet in belangrijke mate  bijdragen tot de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om:

 • het ondersteunen van de internationale doorgroei van innovatiegerichte KMO's in Vlaanderen;
 • het ondersteunen van transformerende investeringen die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

De selectiecriteria die worden gehanteerd focussen op innovatie, internationalisatie, verduurzaming, impact op de onderneming, impact op de Vlaamse economie (intern-extern) en de algemene kwaliteit en management van het transformatieproces.

Meer informatie is te vinden op: http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/strategische-transformatiesteun-sts
Inlichtingen bij de regionale accountmanagers van AO in de provincie en het AO te Brussel.  (www.agentschapondernemen.be) Ook een aantal commerciële consultants bieden ondersteuning bij het indienen van een aanvraag.

Innovatiecentrum: dominique.de.geest@innovatiecentrum.be

Meer nieuws
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube