Chemie en materialen | TETRA-projecten 2018 |


EConIM - Energy Consumption in Injection Moulding

Voor een kunststofverwerker bestaat de totale energiekost bij het spuitgieten van een product uit meer dan enkel en alleen het machineverbruik. In totaal spelen vier domeinen een rol bij de bepaling van het totale energieverbruik: machine, productgeometrie, aanwezige periferie en het eventuele gebruik van nieuwe innovatieve productietechnieken. De bijdrage uit elk van deze vier domeinen bepaalt de totale energiekost van een gespuitgiet onderdeel.
Als resultaat van dit project zal een berekeningstool ontwikkeld worden die in staat is om de totale energiekost te bepalen. Op basis van de inputdata uit de vier vernoemde domeinen zal een machine-, proces- en productspecifiek energieverbruik berekend worden. Deze tool zal de gebruiker in staat stellen zijn spuitgietproces in vier domeinen bij te sturen en energie-efficiënter te maken.

Download pdf


Kleefproblemen in een kunststof spuitgietproces

Bij het spuitgieten van thermoplastische kunststoffen kunnen uitwerpproblemen optreden. Dit project heeft als doel om aan te geven wat de mogelijkheden zijn om uitwerpproblemen op een economische manier op te lossen.
Het aanbrengen van een (micro)textuur op een matrijsoppervlak kan er voor zorgen dat het benattingsgedrag tussen de matrijs en de gesmolten kunststof verandert. Dit kan op zijn beurt een positieve invloed hebben op de adhesie tussen het kunststof product en de matrijs.
Aanpassingen aan de spuitgiet procesparameters (injectiedruk, nadruk, matrijstemperatuur, matrijsverwarmingsstrategie) kunnen een positieve invloed hebben op het uitwerpen van producten.
Het aanbrengen van (slijtvaste) anti-adhesie matrijscoatings kan sterk bijdragen tot het reduceren van uitwerpproblemen binnen een spuitgietproces.
Een combinatie van deze technologieën moet een goede en duurzame oplossing bieden voor uitwerpproblemen binnen een spuitgietproces.

Download pdf


Robotized Multi-axis Plastic Additive Manufacturing - RoMuPAM

Additive manufacturing (AM) has created added value in industry, medical sector and consumer market for producing single parts, small series or mass customized products. As of now most AM technologies create parts by stacking layer upon layer. This causes orthotropic behavior of AM parts and requires the need for support structure for overhanging parts. Having more than 3 axis to manipulate a printhead allows for curved additive manufacturing. This can overcome these issues and allows to lay tracks according to the loads.
Having multiple-axis also allows material to be added onto existing structures, which is especially useful for mass customization. Where a basic structure can be created and custom features can be added, according to specific needs.

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube