Health en care | TETRA-projecten 2018 |


Behavioral economics of gedragseconomie  in de gezondheidszorg

Gedragseconomie is overal om ons heen, zonder dat wij het doorhebben. Overal: op straat, in de supermarkt, in de overheidsbrieven worden wij een bepaalde richting op gestuurd.
Mensen zijn immers geen puur rationale wezens en we nemen bepaalde beslissingen niet alleen op basis van kennis, informatieve en rationale argumenten. Er zit dus een verschil tussen de intentie en het gedrag van mensen. Psychologie speelt een belangrijke rol.
Om ons een duwtje in een bepaalde richting te geven kunnen bedrijven, de overheid of andere mensen ons beïnvloeden door middel van diverse programma’s. Hoe dit duwtje of die verschillende programma’s er moeten uitzien wordt bestudeerd in de behavorial economics of gedragseconomie.

Download pdf


e(p) residential care tool - goedgekeurd door en voor personen met dementie

Onderzoek toont dat het toepassen van persoonsgerichte zorg (vb. het gebruik van biografische informatie over de persoon met dementie tijdens de communicatie en zorgverlening) en niet-medicamenteuze interventies (vb. muziektherapie en andere zinvolle bezigheden) effectief is om gedrags- en psychologische problemen bij personen met dementie te verminderen.
Recente evidence-based praktijkrichtlijnen bevelen trouwens aan om eerst niet-medicamenteuze interventies uit te proberen alvorens sterk sederende antipsychotische medicatie op te starten. Deze medicatie is duur en kent veel nevenwerkingen. Zorgverleners geven echter aan dat ze handvaten missen om deze persoonsgerichte zorg en niet-medicamenteuze interventies systematisch toe te passen in hun dagelijkse praktijk.
Wij willen via de e(p)residential care tool de professionele zorgverleners in woonzorgcentra ondersteunen om persoonsgerichte zorg te integreren in de dagelijkse zorg voor personen met dementie.

Download pdf


Human Centric Lighting - Mogelijkheden benutten of passief afwachten

Human Centric Lighting omvat tal van aspecten en zoekt naar een balans tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Daarbij worden zowel zichtbare effecten in rekening gebracht als niet-beeldvormende aspecten zoals de impact op ons slaappatroon, onze productiviteit, ons gemoed, enzovoort. Niet alleen moeten al die dingen grondig onderzocht worden, ze moeten ook steeds ten opzichte van elkaar afgewogen worden, en dat in functie van de specifieke vereisten van de omgeving. Je kan Human Centric Lighting dus niet zomaar tot een eenvoudige formule reduceren. Ook wordt de term Human Centric Lighting te pas en te onpas gebruikt, zonder dat men zich echt bewust is van wat het inhoudt. Het is ook enorm complex. Er zijn zoveel verschillende aspecten die op elkaar afgestemd moeten worden dat een kwalitatieve implementatie enorm veel kennis en voorbereiding vraagt.

Download pdf


Makerhealth

In dit project onderzoeken we samen met patiënten, zorgprofessionals, ziekenhuizen, professionele ontwerpers en sociale zorgondernemers hoe zorgprofessionals zelf maker kunnen worden van innovatieve zorgoplossingen.
Deze disruptieve oplossingen worden daarna in een kleine serie gemaakt en leveren op deze manier een bijdrage aan de zelfredzaamheid van patiënten of zorgprofessionals binnen bepaalde nichemarkten.

Download pdf


Voeding en beweging bij de oudere patiënt

In dit project willen we de nodige kennis doorgeven en gaan faciliteren zodat voedingsbedrijven en ziekenhuizen elkaar beter vinden en verrijkte voedingsmiddelen op een correcte manier kunnen bereiden en inzetten. Implementatie van deze producten moet ook passen in een uitgewerkt voedingsbeleid in een instelling. Nieuwe producten ingang doen vinden betekent vaak ook andere bereidingswijze, aanpassing van bestaande koude of warme lijnen, andere manieren van de logistiek.
Daarnaast willen we in dit project ook focussen op beweging. Een aangepaste voeding voor de senior zal pas impact hebben als dit gecombineerd wordt met voldoende en juiste beweging.

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube