ICT en diensten | TETRA-projecten 2018 |


Immersive training

360° video en Virtual Reality zijn bij het grote publiek vooral gekend van toepassingen in media en entertainment. Ze zorgen ervoor dat kijkers virtueel deel uitmaken van een gesimuleerde of gefilmde scene. De laatste jaren worden deze technologieën echter ook meer en meer ingezet voor training en opleiding, vooral in een industriële context. Ook Augmented Reality, waarbij een extra laag gelegd wordt op de realiteit, is aan een sterke opmars bezig op vlak van training en opleiding. Deze nieuwe technologieën kunnen de manier waarop werknemers, managers en zelfs klanten leren grondig wijzigen, ook in niet-industriële omgevingen. Ze hebben de kracht om cursisten op een interactieve manier te engageren en de leerefficiëntie sterk te verhogen, zowel off-site als on-site.

Download pdf


IMTECH+: Immersive technologies for location based customer experience

Immersieve technologieën hebben bij veel bedrijven intussen ingang gevonden in marketingcampagnes naar een ruim publiek. Toch blijft de inzet ervan momenteel vooral beperkt tot het demonsteren van een aantal mogelijkheden. Technologische vernieuwingen en een op locatie gebaseerde inzet van de technologie bieden nieuwe kansen voor de marketingmix van bedrijven of voor sterke belevingen op evenementen zoals beurzen, conferenties, product-demo’s of festivals.

Naast de standaard Virtual Reality bril, bieden tal van nieuwe, aanvullende hardware tools, camera’s en sensoren de mogelijkheid om naast beeld en geluid ook de andere zintuigen te prikkelen (vb. trillingen, geuren, warmte, luchtverplaatsingen, …). Nieuwe vormen van projectie laten dan weer toe om voorwerpen of personen via hologrammen tevoorschijn te laten komen. En innovatieve displays bieden steeds meer mogelijkheden tot interactie en integratie met de omgeving waarin ze worden geplaatst.

Download pdf


Innoveren van het software ontwikkelingsproces in het GDPR tijdperk

Heel wat bedrijven stellen vast dat het software ontwikkelingsproces grondig herbekeken moet worden in het licht van de GDPR regulering. Een structurele innovatie van dit proces is broodnodig met het oog op efficiëntie winst bij zowel de ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen en het onderhoud van bestaande systemen. In het voorbije decennium werden heel wat PET bouwblokken1, en privacy-by-design methodologieën en tools ontwikkeld – zowel commerciële initiatieven als academische in het kader van Europese projecten -- die kunnen ingezet worden bij diverse stappen in het software ontwikkelingsproces.

Dit project wil ondersteuning bieden door (a) het in kaart brengen van de sterktes en beperkingen van diverse bouwblokken voor het aanpakken van privacy belangen, transparantie en aansprakelijkheid, (b) het toepassen van privacy-by-design methodologieën bij het ontwerp nieuwe IT en IoT ecosystemen, (c) het demonstreren van technologieën in heel concrete toepassingen. Uiteindelijk leidt dit project tot een cookbook met praktische richtlijnen om het software ontwikkelingsproces in het GDPR tijdperk te innoveren op maat van KMO’s.

Download pdf


Machine Learning in the Cloud

De Machine Learning toolboxes, aangeboden door de grote Cloud Providers beloven dat developers met beperkte data science kennis in staat zijn om een webservice te bouwen die gebruikt maakt van Machine Learning. Die software wordt gebouwd met een browser gebaseerde tool die een drag-en-drop interface aanbiedt. Tientallen voorbeelden en kant en klare bibliotheken vereenvoudigen de job van de developer tot het kiezen van de juiste building blocks in een workflow.

Het leidt geen twijfel dat deze toolboxen een groot deel van het moeizame proces om inzichten en voorspellingen uit de data te puren sterk kunnen vereenvoudigen en automatiseren.

Dit project wil de investering (time to market, operationele kosten) om een slimme applicatie te bouwen verkleinen én duidelijk maken welke kennissprong een bedrijf moet maken om zelfstandig aan de slag te kunnen met ML toolboxen.

Download pdf


Scan4stories - Belevingsvolle 3D-applicaties voor erfgoed en toerisme

Vanuit de culturele en de toeristische sector is de vraag naar belevingsvolle 3D-applicaties voor erfgoed groot. De vraag stelt zich zeker voor erfgoedsites die niet toegankelijk zijn. Deze kunnen via 3D-applicaties toch voorgesteld worden aan het publiek. Maar ook algemeen is er nood aan belevingsvolle 3D-applicatie voor erfgoed. Dit leidt immers tot waardecreatie, en bijgevolg tot een sterkere toeristische aantrekkingskracht.

Hiervoor is er nood aan een snellere en meer procedurele aanpak voor de aanmaak van 3D-content, zodat historische gebouwen en openbare plaatsen sneller te digitaliseren zijn. Op vandaag is dit proces nog te tijdsrovend en te werkintensief, en dus te duur, om tot een brede implementatie te komen.

Er is ook methodiek nodig om tot interactieve, immersieve content te komen aan de hand van een sterk verhaal, dat aanspreekt bij het publiek. Op vandaag zijn de bestaande cases vaak nog te weinig dynamisch en conceptueel niet sterk genoeg.

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube