Logistiek en mobiliteit | TETRA-projecten 2018 |

Clean Power Logistics

Om het gebruik van elektrische wagens bij een KMO te stimuleren moeten een aantal onzekerheden weggewerkt worden. Zo moet het klassieke bedrijfsmodel van de KMO omtrent het wagenpark aangepast worden. Het aankopen en afschrijven van een elektrische wagen moet vergeleken worden met dat van een klassieke bestelwagen. Ook het kostenplaatje, qua verbruik en onderhoud, van een elektrische bestelwagen moet in kaart gebracht worden en getoetst aan de kosten van een klassieke bestelwagen.
Het inplannen van de ritten om de klanten te bedienen gebeurt nu meestal op een intuïtieve en ad-hoc manier. Bij een elektrische wagen blijkt dit wat moeilijker. De laadpalen zijn nog niet alom aanwezig en dus dient meer zorg besteed te worden aan het tijdig opladen van de wagens en het uitstippelen van rittenschema’s. Als mogelijk alternatief beschouwen we het opladen bij de klant tijdens het uitvoeren van een herstelling, levering of installatie.
Binnen dit project wensen we dus de bedrijfsmodellen van de bedrijven te enten op het gebruik van elektrische wagens, ontwikkelen we tools om - gegeven het effectieve bereik van een elektrische wagen - rittenschema’s op te stellen, bestuderen we de meerwaarde voor de consument, …

Download pdf


Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube